Logotyp för Synonymer.nu.
 
Synonymer.nu/Ordlistor/Ordlista: Sjöterminologi

Ordlista över sjöterminologi

Här nedan har vi sammanställt en lista över ord som används inom sjöfarten och sjöterminologin.

Synonymer: utrymme i aktern
Synonymer: akterljus
Synonymer: mesansegel
Synonymer: mistsignal
Synonymer: riktning mot akter
Synonymer: gå in i hamn
Synonymer: angöringspunkt
Synonymer: ankarlanterna
Synonymer: babordslanterna
Synonymer: babords vakt
Synonymer: en typ av roder
Synonymer: stormen avtar
Synonymer: bogserlanterna
Synonymer: fartygskök
Synonymer: virvelstorm
Synonymer: moderfartyg
Synonymer: nära intill
Synonymer: siktanordning
Synonymer: mätt milbana
Synonymer: nautisk mil
Synonymer: litet ankare
Synonymer: undanvindsvända
Synonymer: flytande ankare
Synonymer: flaskpost
Synonymer: propp av kork
Synonymer: fallande tidvatten
Synonymer: mindre roddbåt
Synonymer: vattendjupsmätare
Synonymer: radar
Synonymer: hopfällbar båt
Synonymer: en samling fartyg
Synonymer: trekantigt segel
Synonymer: bred konisk vimpel
Synonymer: besättningsman
Synonymer: nollmeridianen
Synonymer: styvhala
Synonymer: släplogg
Synonymer: kustlinje
Synonymer: hemort
Synonymer: rum i ett fartyg
Synonymer: steward
Synonymer: liten roddbåt
Synonymer: sjörövarflagga
Synonymer: liten mast akterut
Synonymer: vattenväg
Synonymer: gå runt
Synonymer: gul flagga, internationella signalflaggan q
Synonymer: logementsfartyg
Synonymer: ankra
Synonymer: schackel
Synonymer: stridsredo skepp
Synonymer: segel
Synonymer: nära, tätt intill
Synonymer: handelsfartyg
Synonymer: motsatt kurs
Synonymer: vindstyrkemått
Synonymer: fast sjömärke
Synonymer: sjökort
Synonymer: ganska svag vind
Synonymer: ekvatorn
Synonymer: frälsarekrans
Synonymer: fingerling
Synonymer: megafon
Synonymer: rorpinne
Synonymer: rutt
Synonymer: öppet vatten
Synonymer: skeppsgosse
Synonymer: stor lyxbåt
Synonymer: roddskepp
Synonymer: mindre krigsfartyg
Synonymer: fartygsgolv
Synonymer: flytkropp
Synonymer: tvådelad båt
Synonymer: mesan
Synonymer: akteröver, baktill
Synonymer: klenare tågvirke
Synonymer: kurslinje
Synonymer: pråm
Synonymer: fall, skot, brassar, inhalare
Synonymer: vädergubbe
Synonymer: båt utan däck
Synonymer: oskyddad hamn
Synonymer: mercatorkort
Synonymer: tromb
Synonymer: länsport
Synonymer: skeppsklocka
Synonymer: lossning
Synonymer: undervattensbåt
Synonymer: dimma
Synonymer: fast sjömärke
Synonymer: styvt, åtsittande
Synonymer: bogsera
Synonymer: loggbok
Synonymer: sjöfartsbok
Synonymer: nödsignal
Synonymer: gångljus
Synonymer: rätta till
Synonymer: råsegel
Synonymer: tågvirke
Synonymer: instabil
Synonymer: bogspröt
Synonymer: släplogg