Logotyp för Synonymer.nu.
 
Synonymer.nu/Nyordslistor/Nyordslistan 2013

Nyordslistan 2013

Här nedan hittar du nyordslistan 2013 från Institutet för språk och folkminnen (Isof), samtliga ord är klickbara och leder till en informationssida om det aktuella ordet med en längre beskrivning än den nedkortade som visas intill orden här nedan. Vissa av orden har även exempelmeningar kopplade till sig så att du kan se hur man använder ordet i en mening.

5:2-diet - 5:2-diet är ett namn för en diet där man kraf..
Betalskugga - Betalskugga innebär avsaknad av mobiltäckning..
Bjudkaffe - Uttrycket bjudkaffe syftar på en kopp kaffe s..
Brexit - Ordet brexit syftar till Storbritanniens even..
Budgetstup - Ordet budgetstup används för att beskriva att..
Carpa - Att carpa innebär att passa på att njuta av n..
Dygnis - En dygnis är en benämning för en förskola (da..
E-cigarett - En e-cigarett är en elektronisk cigarett som..
E-sport - Termen e-sport syftar till tävlingar i spel v..
Embrejsa - Uttrycket embrejsa är ett vardagligt sätt att..
Enveckasförsvar - Ett enveckasförsvar är en benämning för ett f..
Fäbodifiering - Fäbodifiering är det när stora företag masspr..
Funktionell dumhet - Funktionell dumhet är en term för sådan sysse..
Global hektar - Global hektar är ett mått som används för att..
Gubbploga - Att gubbploga innebär att prioritera snöröjni..
Hämndporr - Begreppet hämndporr syftar till naken- eller..
Hästlasagne - Hästlasagne syftar till lasagne som innehålle..
Hikikomori - Hikikomori är ett japanskt ord för en ung per..
Hypa - Att hypa innebär att bete sig överenergiskt o..
Kjolprotest - Att kjolprotestera innebär att man som man kl..
Klicktivism - Klicktivism handlar om aktivism som består av..
Köttskatt - Köttskatt är en föreslagen skatt som skall ta..
Läxrut - Begreppet läxrut är ett ord som brukar använd..
Linjär TV - Linjär TV är ett uttryck för traditionellt TV..
Löpsedelsteater - Löpsedelsteater är teateruppsättningar som st..
Mobilmissbruk - Ordet mobilmissbruk används ofta för att besk..
Nagelprotest - En nagelprotest är en protest som ger sig utt..
Nätvandra - Att nätvandra handlar om att söka upp ungdoma..
Otrohetskontroll - En otrohetskontroll är ett övergrepp där man..
Rutkod - En rutkod är en maskinellt läsbar kod med tec..
Satsig - Ordet satsig är ett vardagligt uttryck för nå..
Selfie - En selfie är ett självporträtt som (oftast) p..
Sextremism - Sextremism är en feministisk aktion där man a..
Smartplåster - Ett smartplåster är ett plåster som samlar in..
Snippgympa - Snippgympa handlar om att med knipövningar st..
Spökgarn - Spökgarn är en benämning för de fisknät som u..
Torggängare - Torggängare är personer som är inhyrda för at..
Tvåhandsbeslut - Ett tvåhandsbeslut är ett beslut som tas i tv..
Twerka - Att twerka är en dansform som innebär att int..
Utsmarta - Begreppet utsmarta har vuxit fram som ett var..