Logotyp för Synonymer.nu.
 
Synonymer.nu/Nyordslistor/Nyordslistan 2016

Nyordslistan 2016

Här nedan hittar du nyordslistan 2016 från Institutet för språk och folkminnen (Isof), samtliga ord är klickbara och leder till en informationssida om det aktuella ordet med en längre beskrivning än den nedkortade som visas intill orden här nedan. Vissa av orden har även exempelmeningar kopplade till sig så att du kan se hur man använder ordet i en mening.

Äggkonto - Benämningen äggkonto brukar användas som benä..
Annonsblockerare - En annonsblockerare är ett program som förhin..
Blåljuspersonal - Blåljuspersonal syftar till personal som arbe..
Blippbetalning - Blippbetalning syftar till kontaktlös kortbet..
Cirkulär ekonomi - Cirkulär ekonomi syftar till ett sätt att dri..
Det mörka nätet - Det mörka nätet är en delmängd av det osynlig..
Dylanman - En Dylanman är en benämning för en man som be..
Egenanställningsföretag - Ett egenanställningsföretag är ett företag so..
Ekodukt - En ekodukt är en slags bro som förenar eller..
Enkortsdator - En enkortsdator är en dator som utgörs av end..
Filterbubbla - Begreppet filterbubbla syftar till det indivi..
FOMO - Ordet FOMO är en akronym för fear of missing..
Förpackningsfri - Begreppet förpackningsfri syftar till när någ..
Förstärkt verklighet - Förstärkt verklighet är en upplevelse som ska..
Frågestrejka - Begreppet frågestrejka syftar till att som kv..
Fredsring - En fredsring är en manifestation där deltagar..
Ghosta - Att ghosta någon innebär att göra slut med de..
Gigekonomi - Begreppet gigekonomi syftar till en sådan eko..
Grindsamhälle - Ett grindsamhälle, eller gated community, är..
Influerare - En influerare är en person vars inflytande an..
Kompetenstrappa - Ordet kompetenstrappa syftar till utvecklings..
Korsspråkande - Begreppet korsspråkande innebär en samtidig a..
Kroppsaktivism - Begreppet kroppsaktivism syftar till en ideol..
Lånegarderob - En lånegarderob är ett ställe där man iställe..
Läslov - Läslovet är ett lov som inträffar under höste..
Matsvinnsbutik - En matsvinnsbutik är en livsmedelsaffär där v..
Medborgarforskning - Ordet medborgarforskning syftar till sådan fo..
Mukbang - Begreppet mukbang syftar till en internetsänd..
Paddeltennis - Paddeltennis är en idrott som enklast kan bes..
Pappafeminist - En pappafeminist är ett ord för en man som an..
Parasport - Prdet parasport syftar till idrott som utövas..
Poke - Poke är en slags hawaiiansk sushisallad, det..
Pokenad - Begreppet pokenad är tänkt att beskriva det a..
Preppare - En preppare är en person som förbereder sig p..
Proteinskifte - Begreppet proteinskifte syftar på en förändri..
Samlarsyndrom - Samlarsyndrom kallas det sjukliga tillstånd d..
Skamma - Begreppet att skamma någon innebär att man fö..
Ställa frågor - Begreppet ställa frågor syftar till det att u..
Trumpifiering - Begreppet trumpifiering syftar till en föränd..
Uberisering - Begreppet uberisering innebär en samhällsutve..
Utpressningsprogram - Ett utpressningsprogram är ett datorprogram s..
Växtmjölk - Växtmjölk är ett samlingsnamn för mjölkliknan..
Vuxenmålarbok - En vuxenmålarbok är en målarbok som är särski..