Logotyp för Synonymer.nu.
 
Synonymer.nu/Nyordslistor/Nyordslistan 2012

Nyordslistan 2012

Här nedan hittar du nyordslistan 2012 från Institutet för språk och folkminnen (Isof), samtliga ord är klickbara och leder till en informationssida om det aktuella ordet med en längre beskrivning än den nedkortade som visas intill orden här nedan. Vissa av orden har även exempelmeningar kopplade till sig så att du kan se hur man använder ordet i en mening.

Brony - Ordet brony är en sammansättning av orden bro..
Conversesjukan - Conversesjukan är ett samlingsnamn på en upps..
Dna-mikrochip - Begreppet dna-mikrochip syftar till ett chip..
Drinkorexi - Ordet drinkorexi syftar till ett beteende som..
Emoji - Det kan vara svårt att uttrycka känslor i van..
Eurobävning - Begreppet eurobävning är ett ord som används..
Fysisk cd - Ordet fysiskt cd har vuxit och blivit en slag..
Grexit - Grexit är ett ord som används för Greklands e..
Hackathon - Ett hackathon är ett evenemang, en utmaning e..
Henifiera - Att henifiera någonting innebär att man byter..
Hubot - Hubot är en benämning på en människoliknande..
Klämspärr - En klämspärr är en inpasseringsspärr som dras..
Kopimism - Kopimism är en politisk och religiös ideologi..
Köttrymden - Köttrymden är en benämning på världen utanför..
Kramtjuv - Kramtjuv är en benämning på en ficktjuv som k..
Läshund - En läshund är en hund som används som stöd i..
Livslogga - Begreppet livslogga syftar till det att konti..
Märk-dna - Märk-dna är en benämning för den vätska som a..
Matbil - En matbil är en bil från vilken det serveras..
Memil - En memil är en medelålders man klädd i en cyk..
Mjuk betalvägg - En mjuk betalvägg är en funktion som tillåter..
Mossgraffiti - Mossgraffiti är en typ av graffiti där mossa..
Nomofobi - Nomofobi handlar om en fobi mot att inte stän..
Överklassafari - Överklassafari är en bussresa genom ett typis..
Pekskärmsvantar - Pekskärmsvantar syftar till de fingervantar s..
Petabyte - 1 petabyte (PB) är 1024 terrabyte (TB), eller..
Queerpolska - Queerpolska är en pardans där det inte finns..
Räckviddsångest - Räckviddsångest handlar om en rädsla eller ob..
Robotdräkt - En robotdräkt är en datorstyrd dräkt som har..
Robotfälla - En robotfälla är ett test som lätt kan lösas..
Ryggplankning - Ryggplankning är en metod för att passera (pl..
Spårtjuv - En spårtjuv är en benämning för en person som..
Spelifiera - Att spelifiera innebär att göra en vardagssys..
Ståhjuling - Ståhjuling är ett samlingsnamn för tvåhjuliga..
Tårtgate - Tårtgate är en benämning för de reaktioner so..
Tintingate - Tintingate är ett namn för de reaktioner som..
Underklassafari - Underklassafari är en bussresa genom ett typi..
Utvigning - Ordet utvigning är ett nytt begrepp för avslu..
Visukal - Visukal är en teaterform som är anpassad för..
Zlatanera - Uttrycket zlatanera har sitt ursprung i fotbo..