Logotyp för Synonymer.nu.
 
Synonymer.nu/Nyordslistor/Nyordslistan 2009

Nyordslistan 2009

Här nedan hittar du nyordslistan 2009 från Institutet för språk och folkminnen (Isof), samtliga ord är klickbara och leder till en informationssida om det aktuella ordet med en längre beskrivning än den nedkortade som visas intill orden här nedan. Vissa av orden har även exempelmeningar kopplade till sig så att du kan se hur man använder ordet i en mening.

Alfanummer - Ett alfanummer är ett telefonnummer som uttry..
Bilsurfa - Att bilsurfa innebär att balansera på taket a..
Chefsnappning - Att chefsnappa innebär att anställda håller s..
Chippa - Att chippa kan antingen innebära att man modi..
Fiskpedikyr - Fiskpedikyr är en form av pedikyr där man utn..
Följare - En följare är ett uttryck för en person som h..
Frimester - En frimester är en typ av semester där man är..
Fröbomba - Att fröbomba innebär att plantera växter och..
Fuldelning - Begreppet fuldelning har tillkommit som ett s..
Gågging - Ordet gågging är ett skämtsamt ord som beskri..
Grindstad - En grindstad är ett inhägnat välbärgat område..
Hemester - En hemester är en semester som spenderas på h..
Könskonträr - En könskonträr är någonting som är rakt motsa..
Kvittra - Att kvittra är en försvenskad benämning på de..
Laddstolpe - En laddstolpe är en stolpe dit man kan anslut..
Mobilroman - En mobilroman är en roman som både skrivs och..
Norsk karaoke - Norsk karaoke är en variant av karaoke där de..
Oresebyrå - En oresebyrå är ett företag som hjälper en pe..
Prokotta - Att prokotta innebär att rekommendera eller f..
Sitskate - En sitskate är en kälke försedd med skridskom..
Slidkrans - Ordet slidkrans är en nyare benämning för det..
Spikmatta - En spikmatta är en matta försedd med piggar u..
Sporta - Att sporta innebär oftast att man tränar elle..
Sprita - Att sprita händerna innebär att använda hands..
Stjärnfamilj - En stjärnfamilj är en familj som inte nödvänd..
Stuprörspolitik - Stuprörspolitik är en benämning på sådan poli..
Svemester - Begreppet svemester används för senester som..
Svininfluensa - Benämningen svininfluensa syftar till viss ti..
Tvittra - Att tvittra är en försvenskad benämning på de..
Twittra - Att twittra är den korrekta benämningen för d..
Yrkessåpa - En yrkessåpa är ett TV-program av dokusåpa-ty..